แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...

ครอบฟันและสะพานฟัน

เขียนโดย Super User on . Posted in การรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน

ครอบฟัน (Crown)

ครอบฟัน คือ การบรูณะฟัน ที่สูญเสียเนื้อออกไปมากเกินกว่าจะสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ได้ หรือฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว ครอบฟันทำขึ้น เพื่อคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไว้และทดแทนส่วนที่สูญเสียไปเพื่อความคงทนแข็งแรง ในการทำ ครอบฟัน จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกเพื่อการยึดติดของครอบฟัน


ครอบฟันมี 2 ประเภท คือ ครอบฟันทั้งซี่ (Full Crown) และประเภทคลุมเพียงบางส่วน (Partial Crown)
ฟันที่ทำการรักษารากฟันมาแล้วนั้น ส่วนมากเนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อย และฟันจะเปราะบางกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันแตก หรือหัก ได้ง่าย จึงควรเสริมความแข็งแรงด้วยการทำครอบฟันร่วมกับการทำ เดือยฟัน (Post and Core) โดยเฉพาะฟันที่มีขนาดเล็ก เช่น ฟันหน้าและฟันกรามน้อย

สะพานฟันหรือฟันปลอมชนิดติดแน่น

สะพานฟัน

สะพานฟัน คือ ฟันปลอมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติโดยจะมีการกรอฟันซี่ข้างเคียง เพื่อป็นหลักในการยึดครอบฟัน และมีครอบฟันลอย (Pontic) ใช้ทำแทนฟันที่สูญเสียไป

 

สะพานฟันมี 3 ประเภท คือ

1. สะพานฟันแบบธรรมดา

สะพานฟันแบบธรรมดาจะประกอบด้วยครอบฟันประเภทต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างเคียง การทำครอบฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป

2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว (Cantilever Bridges)

สะพานฟันประเภทนี้จะมีฟันซี่ข้างเคียงเพียงซี่เดียวที่ใช้ในการเกาะยึดสะพานฟัน

3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland Bridges)

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland bridge) หรือ สะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรซิน (Resin-bond bridge) เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะและมีโลหะลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันด้านข้าง

วัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟันและสะพานฟัน มี 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 ครอบฟันและสะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ
ประเภทที่ 2 ครอบฟันและสะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกล้วน
ประเภทที่ 3 ครอบฟันและสะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)


ครอบฟันหรือสะพานฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ และแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้เลือกใช้แบบเซรามิกผสมโลหะ สำหรับการทดแทนฟันกราม ซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว เพราะต้องการความทนทาน และแข็งแรง ส่วนวัสดุแบบเซรามิกล้วนจะแนะนำให้ใช้ทดแทนฟันหน้า เนื่องจากครอบฟันหรือสะพานฟันประเภทนี้ จะให้ความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ

รายการวีดีโอของ Dentalimageclinic