ฟันปลอม

เขียนโดย Super User on . Posted in การรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอม

ฟันปลอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟันที่สูญเสียไป สามารถถอดออกได้ นอกจากนี้แล้ว ฟันยังสามารถช่วยลดหรือป้องกันการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวได้ เช่น การถอนฟันไปซี่เดียวอาจทำให้ฟันข้างเคียงล้ม เกิดช่องว่างระหว่างซอกฟัน เศษอาหารเข้าไปติดเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

ฟันปลอมแบ่งเป็น 3 ชนิด

  1. ฟันปลอมติดแน่น หรือสะพานฟัน จะเป็นลักษณะฟัน 3 ซี่ เชื่อมติดกัน โดยจะมีฟันลอย (Pontic) ทดแทนฟันซี่ที่หายไป
  2. ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอด จะมีตะขอโยงเพื่อยึดฟันไว้ อาจจะรู้สึกรำคาญขณะใส่ และยังเป็นแหล่งสะสมเศษอาหาร ทำให้เกิดกลิ่นปาก
  3. ฟันปลอมทั้งปาก คือการทำเลียนแบบฟันธรรมชาติเพื่อทดแทนฟันทั้งหมดที่สูญเสียไป ซึ่งฐานฟันปลอมสามารถทำด้วยวัสดุต่างๆเช่น พลาสติก โลหะ หรือแบบผสม และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการยึดติดกับรากฟันเทียมไททาเนียมซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับแผงฟันปลอม

รายการ หน่วย ค่ารักษา(บาท) ราคาโปรโมชั่น
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก บน หรือ ล่าง 20,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค 1 ซี่ บน หรือ ล่าง 2,500 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค 2-4 ซี่ บน หรือ ล่าง 3,500 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค 5-9 ซี่ บน หรือ ล่าง 6,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 1 ซี่ บน หรือ ล่าง 10,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 2 ซี่ บน หรือ ล่าง 12,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 3 ซี่ บน หรือ ล่าง 14,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 4 ซี่ บน หรือ ล่าง 16,000 -
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 5 ซี่ บน หรือ ล่าง 18,000 -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline